Zaznacz stronę

Koszenie wysokiej oraz rzeczywiście bujnej trawy na podmokłym terenie jest wyzwaniem dla wielu maszyn. Nie każda poradzi sobie z zadaniem w tak ciężkich warunkach. Niestety koszenie bagien to nie zadanie dla każdej maszyny, ponieważ po prostu nie każda maszyna jest w stanie poradzić sobie z mokradłami. Jak wiadomo jest to dosyć specyficzne środowisko, na którym znajduje się roślinność, czy też gatunki zwierząt, które są pod ochroną. Dlatego też wszystko trzeba przeprowadzić bardzo dokładnie. Jak więc przebiega koszenie bagien?

Konieczność koszenia bagien

Jak odmienne ekosystemy, też bagna są podatne na działalność człowieka. Natomiast co interesujące, standardowe rolnictwo poprzez setki lat uczestniczyło w zachowaniu terenów podmokłych w równowadze. Rolnicy robili to automatycznie, wypasając bydło oraz kosząc trawy łąkowe na ściółkę. Dzięki temu mokradła nie zarastały drzewami, natomiast to było dobre warunki dla roślin, robaków oraz stworzeń żyjących na tychże terenach. Obecnie odejście od standardowego rolnictwa wywołuje, iż łąki pobagienne systematycznie zarastają. Na pewnych obszarach także niszczy je również rozrastająca się infrastruktura.

Jak wykonuje się koszenie bagien?

Koszenie należy zrobić w taki sposób by nie naruszyć istotnie zewnętrznej powierzchni gruntu. Przez „naruszyć istotnie” rozumie się odkrycie gleby wykraczające 5% całkowitej przestrzeni objętej zabiegiem na konkretnej działce ewidencyjnej. Skoszoną biomasę należy zgromadzić, tzn. zagrabić w stogi czy kopy. Również dopuszcza się szansę zastosowania belarek czy pozostałych narzędzi tego rodzaju natomiast ich wykorzystywanie należy ograniczyć do czasu o niskim poziomie wód. Zbiór biomasy winien odbywać się około 3 dni po skoszeniu, lecz nie później aniżeli 2 tygodnie po pokosie. Zawsze musimy pamiętać, że w przypadku koszenia bagien koniecznie musimy być ostrożni, ponieważ jak już wspomniano powyżej bagna zamieszkiwane są przez zwierzęta, jak również występuje tam roślinność, na którą trzeba uważać. Jeśli potrzebujesz skorzystać z koszenia bagien, skorzystaj z usług firmy Agro-Service, która oferuje wiele usług rolniczych w Warszawie i okolicach.

Sprawdź także: https://www.daktela.com/pl/e-sklepy/