Zaznacz stronę

Wylesianie, deforestacja czy właśnie karczowanie oznaczają jedno – usunięcie lasu lub drzewostanów, np. sadów i przekształcenie ich w użytkowanie nieleśne. Dzięki temu mogą powstać gospodarstwa rolne, a tereny zostaną wykorzystane pod inwestycje, np. budowę dróg, autostrad, gazociągów, torów, zakłady czy domy.

Karczowanie to proces wieloetapowy

W zależności od powierzchni terenu, karczowanie może wymagać mniejszych lub większych wysiłków ludzi i sprzętu. Wiele zależy od stopnia zalesienia i zarośnięcia. W pierwszej kolejności usuwane są drzewa. W tym przypadku używa się się pilarek mechanicznych, a przy większym i starszym drzewostanie mechanicznych drwali, tzw, harwesterów. Po wycięciu drzewa są okrzesywane z gałęzi i cięte na mniejsze kawałki – dłużyce. Gałęzie natomiast ulegają rozdrabnianiu lub zrębkowaniu. Do załadunku i wywózki używa się forwardów, żurawi samochodowych oraz ładowarek, a do transportu samochodów skrzyniowych.

W kolejnej fazie karczowania usuwane są zarośla, krzaki, krzewy. Na tym etapie w ruch idą lekkie pilarki, kosy mechaniczne, piły ręczne, karczowniki, siekiery i sekatory. Jeśli jest to wymagane, część roślin może zostać wykoszona.

Karcze – niełatwo usunąć

Ważnym etapem jest również usunięcie pniaków z korzeniami, powstałych po ścince, tzw. karczów lub karp. Ich obecność w gruncie jest znaczącą przeszkodą dla nowych nasadzeń lub innego zagospodarowania terenu.

Usuwanie karp można wykonać na kilka sposobów. Pierwszy z nich nie wymaga wyrywania lub pozbywania się pniaków, ale jest czasochłonny. Polega na przyspieszeniu rozkładu pnia i korzeni, np. saletrą lub specjalnymi preparatami opartymi na grzybni. Poprzez działanie grzybów, bakterii i innych organizmów pnie murszeją w ciągu roku.

Mulczarka przy karczowaniu lasów

Pniaków i korzeni można także pozbyć się poprzez frezowanie. Polega to na użyciu ciężkiego sprzętu, który rozdrabnia karpy. To, co pozostaje, to puste miejsca, na które można posiać trawę lub inne rośliny. Opcjonalnie można wykonać mulczowanie. Pozostałości po drzewie są frezowane i rozdrabniane, a następnie mieszane razem z ziemią. Co więcej mulczarkę można doposażyć w głowice do kruszenia kamieni, a także może pracować na podmokłym terenie.

Karczowanie lasów kończy się uporządkowaniem terenu i pozbycie się biomasy drzewnej. W tej części procesu do pracy ruszają glebogryzarki i traktory z bronami.