Zaznacz stronę

Gwałtowny rozwój branży transportowej doprowadził do tego, że poszczególni przewoźnicy stali się specjalistami w konkretnych rodzajach ładunków. np. produktach żywnościowych, towarach wielkogabarytowych czy wyrobach sypkich. W ostatnich latach powstało m.in. wiele firm oferujących przewóz kruszywa budowlanego – zarówno mineralnego, jak i organicznego (piasek, odłamki skał, żwir, keramzyt, wióry itp.). Korzystają one ze specjalnie przystosowanych do tego celu pojazdów, w tym zwłaszcza samochodów ciężarowych z naczepami. 

Przewóz kruszywa – poszczególne etapy 

Transport kruszywa rozpoczyna się zawsze w żwirowni, piaskowni, kamieniołomie albo innym miejscu, w którym jest pozyskiwany i składowany materiał. Dana firma przewozowa dysponuje zawsze dokładnymi wytycznymi od klienta odnośnie rodzaju kruszywa i potrzebnej ilości. Oczywiście istnieje możliwość samodzielnego odebrania towaru przez osobę zamawiającą, ale jest to praktyka rzadziej stosowana. Pojazd transportowy najpierw wjeżdża na specjalną wagę w celu zweryfikowania, ile kg się w nim zmieści. Następnie udaje się do punktu załadunku, gdzie kruszywo jest ładowane do naczepy za pomocą ładowarki, przy zachowaniu równomiernego nacisku na wszystkie osie. Rozkład mas powinien być optymalny, a środek ciężkości zlokalizowany około 2,5 m od przedniej burty pojazdu. Po ponownym zważeniu całości kierowca otrzymuje dokumenty przewozowe, potwierdzające załadunek (wydawane są w trzech egzemplarzach).

piach

Ładunek musi zostać w odpowiedni sposób zabezpieczony. Chodzi głównie o okrycie skrzyni szczelną osłoną w postaci np. plandeki. W tym momencie rozpoczyna się drugi etap, polegający na przewozie towaru z punktu nadania do punktu odbioru. Ostatni etap to oczywiście rozładunek kruszywa u klienta. Może się to odbywać zarówno na placu magazynowym, jak i w specjalnie wydzielonych boksach. Proces wysypania materiału nie jest zbyt skomplikowany – kierowca unosi do odpowiedniej wysokości skrzynię, upewniając się uprzednio, że pojazd stoi na równym podłożu, tworzy idealnie prostą linię z naczepą, a wysyp nie jest zlokalizowany bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia. Ze względów bezpieczeństwa nie może być też nikogo w promieniu 15 m od samochodu. Jeśli kogoś interesuje profesjonalny i szybki transport kruszywa Cierpice są miastem, w którym funkcjonuje co najmniej kilka rzetelnych firm oferujących taką usługę.