Zaznacz stronę

Zwiększenie świadomości dotyczącej ekologii, optymalnego wykorzystania gruntów i terenów, zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki administracji publicznej zaczęły dostrzegać potrzebę przywracania właściwości użytkowych terenom, które w przeszłości zostały zdewastowane przez wzrost znaczenia przemysłu górniczego, hutniczego oraz chemicznego. Jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod na zrealizowanie tego pozornie niemożliwego zadania jest rekultywacja gruntów. Czym dokładnie jest rekultywacja? Jakie rodzaje rekultywacji możemy wymienić? Kiedy należy wykonać rekultywację gruntów?

Czym jest rekultywacja gruntów

Rekultywacja gruntów to proces, którego celem jest przywrócenie oryginalnego ukształtowania rzeźby terenu, biorąc pod uwagę wszystkie istotne cechy biologiczne, fizyczne oraz chemiczne. Rekultywacja gruntów jest najczęściej wykonywana w stosunku do terenów przemysłowych, których złoża wyczerpały się. W takich sytuacjach zdegradowany obszar nie wnosi żadnej wartości dodanej do gospodarki, a jedynym rozwiązaniem jest rozpoczęcie procesu rekultywacji takiego gruntu.

Jakie rodzaje rekultywacji możemy wymienić?

W całym procesie rekultywacji możemy wymienić 3 podstawowe jej rodzaje. Rekultywacja biologiczna ma na celu ukształtowanie biologicznej powierzchni, z uwzględnieniem takich elementów jak zasianie nowych traw, posadzenie drzew oraz krzewów. Rekultywacja techniczna to proces mający na celu formowanie rzeźby terenu do jej naturalnego stanu. Rekultywacja chemiczna sprowadza się do oczyszczenia gleby z wszelkich związków chemicznych oraz toksyn, które przedostały się do niej w wyniku wcześniejszego przemysłowego zagospodarowania terenu.

Kiedy należy wykonać rekultywację gruntu?

Rekultywacja gruntów jest wykonywana w momencie, gdy teren przemysłowy nie nadaje się już do wykorzystania. Dzieje się tak w momencie, gdy naturalne złoża wyczerpują się, likwidowane są takie obiekty, jak huty czy zakłady przemysłowe a teren decyzją władz ma wrócić do stanu naturalnego.

Polecamy: https://comparic.pl/kurs-ethereum-notowania-online-comparic/